ازدواج 2000 یمنی بدون حضور عروس

 

1
1

عراب یمنی به این موضوع اعتقاد دارند که حضور زن‌ها در مراسم ازدواج چندان کار صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین جهت در مراسم اصلی ازدواج عروس خانوم ها حضور پیدا نمی‌کنند.

1
1

 

1
1