اس ام اس‌های فلسفی و عمیق

پرتال اجتماعی واکنش:اس ام اس فلسفی و معنی دار


فب879989998

اگر دو عبارت «خسته ام» و «حالم خوب نیست» را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی و بیماری خود را درمان کرده اید


اگر از کسی متنفری، از قسمتی از خودت در او متنفری؛ چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را آشفته کند.

اگر خوشبختی در خوشی های جسمانی بود، باید گاوان نر را هنگامی که ماش سبز برای خوردن می یابند، خوشبخت بخوانند

شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است

ع90ع0

آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است. با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است

.

.

.

.

از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود

همواره در اکنون و اینجا به سر ببرید؛ جای دیگری برای بودن وجود ندارد.

ف789789خ

من از گفتگو و همنشینی با افرادی که بتوانند بیشتر بخندند و همین واکنش را در من برانگیزند، بسیار لذت می‌برم.

به راستی، همه‌ی معجزه‌ها نتیجه‌ی تغییر جهت از تردید به سوی آگاهی‌ست

به باور من، آگاهی از زمان‌های بدون سازش و آرامش، یکی از روش‌های روشن‌بین شدن است

فراموش نکنید که تصویری که از خود بر ذهن‌تان ترسیم می‌کنید، از وجود خودتان سرچشمه می‌گیرد و هیچ کس دیگر در این زمینه مسئول نیست

یچ چیز و هیچ کس، بیرون از وجودتان نمی‌تواند بدون خواست شما دلگیرتان کند

هخح

برای اینکه میزان شکوه و شادمانی هر کس را بسنجیم، باید ببینیم که برای مهار آرزوهای خود تا چه اندازه توانایی دارد.

از مهمترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید، این است که گهگاه به شادمانی دوران کودکی برگردید

سبب ساز آرامش باش و هرجا هستی، شادی و تکاپو را با خود به آنجا ببر و این چنین است که همه ی موانع برداشته می شوند

9897

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی دست نایافتنی، خود، کامیابی و پیشرفت بزرگی است

اس ام اس فلسفی و معنی دار


دیوانه خودش را عاقل می پندارد و عاقل هم می داند که دیوانه ای بیش نیست