اس ام اس احساسی کوتاه درباره تنهایی

پرتال اجتماعی واکنش:جمله های احساسی کوتاه درباره تنهایی

fu8122

*

*

*

*

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم!
نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

*

*

*

بزرگترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم
که چه طور فراموشم می کنند

*

*

*

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست !

*

*

*

میشه تنهایی بازی کرد
میشه تنهایی خندید
میشه تنهایی سفر کرد
ولی خدایی خیلی سخته تنهایی
تنهایی را تحمل کرد …!

*

*

*

متن درباره تنهایی

images (2)

به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه :
چــند ســال بــعد …

جملات عاشقانه و زیبا, جملاتی در مورد تنهایی

*

*

*

تنهایی با ت شروع می شود …
با هیچ چیز تمام نمی شود !

جملات عاشقانه و زیبا, جملاتی در مورد تنهایی

*

*

*

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است
داشتن بعضی ها، تنها ترت می کند

*

*

*

یک دوست خیالی که واقعا دوستت باشه
خیلی بهتر از
یک دوست واقعی که خیال می کنی دوستته

*

*

*

گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید :
کمی مهربانتر باش !

download (3)

برعکس پول هایم زندگیم گوشه دارد، همانجا که همیشه تنها مینشینم!

*

*

*

ماهیگیر دلش سوخت
این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را
رها نمی کرد

*

*

*

لحظه هایم نازنیند، وقتی حضور نازنین تو را دارم!
چگونه دم از تنهایی توانم زد وقتی که لحظه لحظه ی عمرم آکنده از عطر حضور توست؟!
نه! من تنها نیستم! این تنهایی من است که تنهاست!

*

*

*

متن درباره تنهایی

آهای سهراب
قایق دیگر جوابگو نیست ، کشتی باید ساخت
اینجا مثل من تنها زیاد است…

*

*

*

جملات عاشقانه تنهایی

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

*

*

*

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …