اس ام اس جدید امید و آرزو

پرتال اجتماعی واکنش: اس ام اس جدید امید و آرزو 

 

download (1)

آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا

وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا


اس ام اس جدید کی ؟ من ؟

آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

رهی معیری


اس ام اس جدید امید و آرزواینکه هر سو می کشم با خود نه پنداری تن است

گور گردان است و در او آرزوهای من است

سیمین بهبهانی


اس ام اس جدید امید و آرزوعمرم چنان گذشته به سختی

که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

مسعود فرزانه


اس ام اس همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی

چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی

فصیح الزمان شیرازی
اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد

کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

حزین لاهیجی

یاد ایامی که مرغ آرزو

بر بساط ابرها پر می ‌گرفت

باستانی پاریزی

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی

بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

مژده


اس ام اس جدید امید و آرزواگر نیک بختی ترا آرزو است

چنان زی که دشمن شود با تو دوست

نیازی