اس ام اس خنده دار آبان94

پرتال اجتماعی واکنش: اس ام اس خنده دار اعتراف میکنم

images (17)

اعتراف می کنم
موقعی که بچه بودم،می خواستم برم دستشویی تلویزیون رو خاموش میکردم
تا کارتون تموم نشه ^_^
بعدش که میومدم گریه میکردم به مامانم میگفتم
کاره تو بود روشن کردی کارتون تموم شد

*

*

اس ام اس خنده دار 

*

*

اعتراف میکنم…
وقتی توی سایت های موزیک میچرخم
اونقدر اعتماد به نفسم بالا میره که میخوام فرداش آهنگ بدم بیرون
.
.
.
شما هم اینطوری هستید یا من فقط اینطوریم؟

*

*

images (18)

اس ام اس خنده دار اعتراف میکنم

*

*

اعتراف میکنم بچه که بودم کف حموم رو با صابون لیز میکردم بعد عین منګلا
اسکی میرفتم
امکانات نبود میفهمی نبود بخدا

*

*

اس ام اس خنده دار اعتراف میکنم

*

*

اعتراف میکنم…
بچه که بودم وقتی وسط فیلما تبلیغ نشون میداد
فکر میکردم بازیگرها و دست اندرکارا دستشویی میرن و یه اب میخورن برمیگردن!

*

*

images (16)*

*

اعتراف می کنم بچه که بودم
تو حموم ۵ دقه ای خودمو می شستم بعد ۲ ساعت پامو می ذاشتم رو چاه آب جمع شه شبیه استخر که شد شنا کنم
نخند گریه داره
تازه یه دو سال بعد گفتم نکنه آب بره تو پریز برق بگیرم بهتره دیگه این کارو نکنم!