اس ام اس زیبا و عاشقانه

پرتال اجتماعی واکنش:اس ام اس زیبا و عاشقانه

اس ام اس زیبا و عاشقانه

***
آری عشق دو نیمه دارد

نیمی از آن عشقی است که دل تو را بیقرار کرده است

و نیمی دیگر آن محبتی است که در دل من می تپدهمه به زخمشون دستمال میبندن اما من به زخمم دل بستم !میدونی عشق یعنی چی؟

یعنی اینکه یه عاشق واقعی باید به یه نفر دل ببنده

و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشهگاه نمی دانم چه پیامی را بهانه کنم

تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم

این بار هوا را بهانه کردم

فردا را چه کنم


کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه می شود

عقربه ها دوتا یکی می پرند

اما همین که می روی

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم

جانم را می گیرند ثانیه های بی توهزار تابلوی مونالیزا به روی لب

و هزاران موزه هنر درون چشمت داریبا تو از خاطره ها سرشارم

با تو تا آخر شب بیدارم

عشق من دست تو یعنی خورشید

گرمی دست تو را کم دارمیارم از من بی سببب رنجید و رفت

گریه را دید و برمن خندید و رفت

وقت رفتن دیگر از ماندن نگفت

قصه ناگفته ها را نشنید و رفت

تشنه بودم همچو دشتی پر عطش

مثل باران بر تنم بارید و رفت

گل فراوان بود از باغ من

غنچه ای نشکفته را برچید و رفت


دل این واژه ی بی نقطه

گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی می کندخواهش می کنم

بی حوصلگی هایم را ببخش

بدخلقی هایم را فراموش کن

بی اعتنایی هایم را جدی نگیر

مسبب همه ی این ها دوری بی توست


اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که

دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را


اونقدر که فکرشو می کنی دوستت ندارم

چون اونقدر دوستت دارم که نمی تونی فکرشو بکنی


جای خالیت را نفس عمیق می کشم

عطرت از تو باوفاتر است