اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید

.

فقـط چـند قـدم مانـده بـود
برسـم بـه “تــو”
اگر ایـن خواب لعنتـی دیشـب ادامـه داشـت !!!


اس ام اس عاشقانه

آروم بـاش دلـم…
ببیـن اون بـدون تـو چقـد آرومـــه!

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

آنکه رخسار ترا این همه زیبا می کرد
کاش از روز ازل فکر دل ما می کرد

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

خداوند هم تنهاییش را فریاد میزند

قل هو الله احد

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

دوره ای شــــده…

کـــــه بــــایـــــد بـــگـــیــــم…

ببـــخــشــــیــــد کــه تـــــــو غـلـــط کــردی!!!

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

 ﻣﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﻣﺮﺩیست :
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ فکر ﻣﻮﺍﻇﺒﺖ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺍﺳﺖ تا مبادا ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ کند.!!!!!!!
ﻭ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﯾﺴﺖ :
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺮﯾﺰ میکند ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﺩﻥ
ﻣﺮﺩﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎند.!!!!!!

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

⬅ رابــــطـــه بعـضــــیا

عـشـ��ـــق نیـــــ ⛔ ـــست

عـــــ✔ــادته

چیـــز خــاصــ��ــــی نیـــــــ ⛔ ــست

گــــــذر ســـ ⌚ ـــــاعته .  .  .  (•̪●)

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

فرقی ندارد

چه ساعت از شبانه روز باشد؛

صدایت را که می شنوم

خورشید در دلم طلوع میکند…!!!

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

چرا تنهائیم خوب نمیشود ؟

من که غصه هایم را سر وقت میخورم

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

نیاز که تو باشی
تمام من می شود نیازمندی ها

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

نمیدانم چرا تنم میلرزد وقتی صبحت از تو میشود
نه از ترس حضورت نیست ،
از آروزی به تو رسیدن است ،
از شاید ها و باید ها و از اینکه نمیدانم داشتنت رو عاشقانه اشک بریزم یا دوریت را …
شاید روزی تنم لرزید و دستانت را روی شانه هایم گذاشتی و گفتی زیر لب اشک شوق بریز من به کنارت آمده ام برای همیشه

اس ام اس جدید عاشقانه

 new sms romantic

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت

فقــط یــک کلمـــــــه اسـت

* میگـــــــــــذرد *

امـــــا دق میدهــد تا بگـــــــذرد