اس ام اس غمگین 94

images (4)

اس ام اس غمگین 94

پرتال اجتماعی واکنش:مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند
و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .‏

اس ام اس غمگین 94

اینجا فقط تو را از نوشته هایت ” می بینند “…‏
درست دیده ای ، فقط “خوانده” میشوی بی آنکه بشناسند تو را …‏

اس ام اس غمگین 94

از استادی پرسیدﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.‏
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

اس ام اس غمگین 94

پیامی دیگر آوردم…‏
به مردان اینجا نگاه مکن…‏
اسمشان مرد است ؛ من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود…‏
زمین مرد بود که مرا بلند کرد …‏
خودت را زمین بزن ؛ اما دست مردان اینجا را نگیر …‏

اس ام اس غمگین 94

کاش کسی یاد معلم ها می داد :‏
اول مهر شغل پدر‌ها را نپرسند ؛
وقتی هنوز احترام به همه‌ی شغل ها را و افتخار به همه‌ی پدر‌ها را یاد دانش آموزانشان نداده‌اند !‏
حالا قصه ی چشمان یتیمی که نم می‌خورد ، بماند …‏

اس ام اس غمگین 94

ما همه با زندگی معامله می کنیم …!‏
با خودمان هم معامله میکنیم و با کسانی که دوستشان داریم هم …!‏
اگر نبخشی ، نمی بخشم
خیانت کنی ، خیانت میکنم
بدی کنی ، بدی میکنم
دروغ بگویی ، دروغ می گویم
و همیشه کوچک می مانیم ؛
بدون تجربه ی زندگی بالاتر و آرمانی تر …!‏
‏ این را بدانیم که با خوب ، خوب بودن هنر نیست !‏

اس ام اس غمگین 94

ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛
گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !‏
هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛
کـــه دریـــده شـــده ایــــم

اس ام اس غمگین 94

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛
امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد
کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ
خــر هـــم فـــرض بــشـــی …‏

اس ام اس غمگین 94

می خواهی قضاوتم کنی ؟
کفش هایم را بپوش
راهم را قدم بزن
دردهایم را بکش
سال هایم را بگذران
بعد قضاوت کن !‏

اس ام اس غمگین 94

بـرایِ قـــد کشــیدنــم ،
خیــلی هـا ..‏
کــوتـــــاه آمــدنــد …!‏

اس ام اس غمگین 94

اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،
خواهشا تو حلق بقیه نکنین !‏

اس ام اس غمگین 94

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم
چیزی از معناش کم نمیشه !‏
درست مثه آدمهای گندی که
لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !‏