اس ام اس های ویژه پاييز

پرتال اجتماعی واکنش:اس ام اس های ویژه پاييز

download (14)

*******************************************************************


کسي که رنگ پريدگي پاييز را دراک کرده باشد، به نيرنگ گلهاي رنگ رنگ دل نخواهد سپرد.

***********************************************************

** اس ام اس فصلی **

مثل درخت باشيد که در تهاجم پاييز هرچه بدهد،روح زندگي را براي خويش نگه مي دار

******************************************************************

** اس ام اس غمگین **

پاييز از زمستون غمگين تره چون بهار و نديده، ولي من از پاييز غمگين ترم ، چون خيلي وقته تو رو نديدم.

********************************************************************

download (15)

** اس ام اس پاییز **

زرد است که لبريز حقايق شده است
تلخ است که با درد موافق شده است
شاعر نشدي وگرنه مي فهميدي
پاييز بهاري است که عاشق شده است.

**********************************************************************

** اس ام اس جالب **

پاييز تنها فصليه که از همون اولين روزش خودشو نشون مي ده! کاش همه انسانها مثل پاييز باشن تا از همون روز اول رنگ و روي اصليشون رو نشون بدن.

*************************************************************************

** اس ام اس ویژه پاييز **

اين هوا ، هواي دلگيريست ، فصل قلبم پاييزيست!
آسمان قلبم ابري است ، دلم گرفته ، اين چه درديست!

*************************************************************************

** اس ام اس  **

ميان همهمه ي برگهاي خشک پاييزي، فقط ما مانده ايم که هنوز از بهار لبريزيم .

*******************************************************************************

** اس ام اس ومتن **

باز پاييز است, اندکي از مهر پيداست ؛ حتا در اين دوران بيمهري , باز هم پاييز زيباست.

****************************************************************************

** اس ام اس و متن زیبا **

اميدوارم با آمدن پاييز هر يک برگ که ميافته يک دونه از غمهاي دلت کم بشه و ديگه هيچوقت ناراحت نباشي

******************************************************************************

** اس ام اس های جالب **

باغبان خويش باش، در چهار فصل زندگي انسان، پاييز کمين کرده است.