اس ام اس و پیامک جدید

پرتال اجتماعی واکنش: اس ام اس و پیامک جدید آبان ماه

34

اس ام اس و پیامک جدید

تو مـیخَندی
عمر مَن زیاد می شَود .
°

°

°

°

°

1100

اس ام اس و پیامک جدید

پنجره را باز میکنم
احساس قشنگ  تو  می آید !
می نشیند
بر پرده !
بر دیوار من
گیج این همه  تو  !!
مست مست
ڪنار می آیم باخودم !
و با احساس قشنگی که تویی زندگی میکنم
°

°

°

°

°

مورد داشتیم دختره
ریموت پارکینگ رو زده و دیده در یواش باز میشه
+
+
+
براش بوق زده .

°

°

°

°

°

اس ام اس و پیامک جدید

ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺧﺮﮔﻮﺵ ﯾﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ
ﺍﺯ ﮐﻼﻩ ﯾﮏ شعبده ﺑﺎﺯ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ
ﺍﺯ ﻻﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ .
°

°

°

°

°

images

آمدم با بوسه بیدارَش ڪنم رویم نشد
از هوای عشق سرشارش کنم رویم نشد
در دلم گفتم من عاشق پیشه ی چشم توام
خواستم آهسـته تکرارش کنم رویم نشد .
°

°

°

°

°

اس ام اس و پیامک جدید

هوررراا شاگرد اول شدم
+
+
+
اینو اول دبستان میخواستم بزارم ولی اون موقع فیس بوک نبود .
°

°

°

°

°

مصـرف بیش از حد احترام !
باعث سرگیجه به بعضیها ⇄میشه
باید در مصرف اون صرفه جویی کرد  .
°

°

°

°

°

اس ام اس و پیامک جدید

ب بعضیام باس گفت:
هر وقت حس کردى خیلى بالایى بگو دستمال بدم پرچم ما رو تمیز کنی .
°

°

°

°

°

1110
آرزوهایم به هَمراه دلم سوختن
اشک چشمانم نتوانست
خاموششان کنند .
°

°

°

°

°

درخیابانهای شب
جایی !
برای گردش من
نمانده است
چشمان تو !
همه ی مسـاحت شب را !
از آن خود
ڪرده است  .!
°

°

°

°

°

گگگ
کم آوردم
‌وَقتی واسه تو زیادی بودم .
°

°

°

°

°

یا همیشه دیر بودم !
یا ازم خسته شدن زود !
من به هر کسی رسیدم
لحظه خدافظی بود .
°

°

°

°

°
مایه ی حیات  خنده های توست  !
بحران آب بهانه است  .
°

°

°

°

°

کاش بجای ۲۰ نرم افزار قابل ارتقا توی گوشیم دو تا ادم قابل اتـکا دور و ورم بود.