برخورد یک اتوبوس دوطبقه با درخت در لندن/عکس

برخورد یک اتوبوس دوطبقه با درخت در لندن/عکس

Bus Collides With Tree in London