جنازه رضاشاه پهلوی در مسجدالنبی/عکس

 

جنازه رضاشاه پهلوی در مسجدالنبی مدینه قبل از انتقال به ایران از راست : مرتضی یزدان‌پناه، عبدالله هدایت و منصورمزین

عکس

44kvgzgzpod19aazzlug