خلبان زن ایران در 70 سال پیش/عکس

بنابه گواهی اسناد و متون تاریخی، نخستین زنِ ایران که موفق به پروازی مستقل گردید، عفت تجارت چی می باشد. وی نخستین کارآموز و زن خلبان ایرانی بود که در سال 1318 شمسی پس از تاسیس ‏باشگاه هواپیمایی برای آموزش فنون خلبانی نام‌نویسی نمود. تاریخ شروع کار تجارتچی 5 مهر ماه 1318 شمسی بود و نخستین پرواز ‏مستقل او 27 آبان ماه 1319شمسی انجام گرفت. او در سال‌های میانی عمر به ادبیات و شعرسرایی روی آورد و در ‏سال 1337«دیوان برگ‌های پراکند» را به چاپ رساند و سر انجام پس سال ها فعالیت در عرصه هوایی کشور در 82 سالگی به فاصله یک روز پس از مرگ همسرش درگذشت. ‏

kxhcjj1jqqcrug6giced

7q3bp2cntd4gywdytgxe

 پروازِ زنِ ایرانی

قدس آنلاین