سری جدید اس ام اس های عشق و دوست داشتن

پرتال اجتماعی واکنش:سری جدید اس ام اس های عشق و دوست داشتن ۹۴

سری جدید اس ام اس های عشق و دوست داشتن 94
سری جدید اس ام اس های عشق و دوست داشتن ۹۴

با توقف خواب، زندگی به پایان می رسد
با جلوگیری از باور، امید به پایان می رسد
و با توقف مراقبت، عشق به پایان می رسد
بنابراین با خواب، امید و عشق زندگی زیبا می شود

بوسه های تو فرق داره
من شیرینی و صداقت را احساس می کنم

من هرگز از تو خسته نمیشوم
حتی اگر تمام طول روز با تو باشم
من با تو رشد میکنم
هر روز کمی بیشتر
من تو را دوست دارم

خوشحالم
از اینکه عشق تو دنیای منو میسازه

اگر من بخواهم بین نفس و دوست داشتن یکی رو انتخاب کنم
با آخرین نفسم به تو میگویم دوست دارم

قلبم هرگز از تو نخواهد شکست
لبخندم هرگز برای تو محو نمیشه
عشق من هرگز برای تو به پایان نخواهد رسید
من تو را دوست دارم

بدون احترام
هیچ عشقی وجود ندارد
بدون اعتماد
هیچ دلیلی برای ادامه وجود ندارد

برخی از روابط مانند تام و جری است
دنبال دست انداختن یکدیگر
دست کشیدن پایین یکدیگر
تحریک یکدیگر
اما نمی تواند بدون یکدیگر زندگی کنند

تنها ارتباطی درست است که
دو طرف از هر چیز و همه چیز هم باخبرند
و هیچ رازی و دروغی بین آنها نیست

وقتی کسی رو دوست داری
این چیزی نیست
وقتی کسی شما رو دوست دارد
بازم این چیزی نیست
اما وقتی کسی رو دوست داری و او هم شما رو دوست دارد
این همه چیز است