عروسی پادشاه اردن با همسر چهارمش / عکس

nrp4x385wipezrfmdd

 

ملکه نور الحسین ( الیزابت نجیب الحلبی (۲۳ اوت ۱۹۵۱ -) همسر چهارم ملک حسین پادشاه اردن بود.