عزاداری حمید گودرزی در بیت رهبری / عکس

 

حمید گودرزی در مراسم شام غریبان حسینی در بیت رهبری

??????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?????