عکس جالب مجیدی در اینستاگرام/ چِش نخوری آقا فرهاد!

– این آخرین عکس فرهاد مجیدی در اینستا گرام است. عکسی که مجیدی ساعتی پیش از خودش گذاشته تا آمادگی اش را به رخ بکشد.

m3l1u5pymgxojy8poh4
بازیکنی که در 38 سالگی تمریناتی این چنینی سخت و طاقت فرسا را پشت سر می گذارد تا هم چنان بدنش آماده باشد.
در این سن و در حالی که مجیدی فوتبال را کنار گذاشته است می توان همچنان وی را از آماده ترین های کشورمان دانست. با این شرایط و آمادگی ای که از شماره 7 سابق آبی ها می بینیم اگر مجیدی دوباره قصد بازگشت به میادین را داشته باشد قلعه نویی باید با آغوش باز از او استقبال کند. فرهاد با چنین آمادگی ای باز هم می تواند تک ستاره ی تیم قلعه نوییباشد!