عکس ظریف و کامران نجف زاده

enwezc95t2exspvys8kکامران نجف زاده برای پوشش خبری مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 گروه مذاکره کننده را همراهی میکرد