قدرت تخیل خنده دار هندی ها در فیلم سازی ( تصویر متحرک)

v00077m62pa0aq3a0q6o

تو کارتون های انیمیشنی هم همچین چیزی را هیچ وقت ندیده بودم !!!!!

70602__0.247163001333097974_taknaz_ir