قهرمان‌ زندگی‌ علی‌کریمی‌/عکس

183579
علی کریمی این عکس از جانبازان عزیز را در صفحه اینستاگرامش قرار داده و از آنها به عنوان «قهرمان من» یاد کرده است.