مازراتی علی دایی را ببینید/عکس

علی دایی پیش از تمرین تیم پرسپولیس با یک مازراتی وارد محل تمرین تیمش شد.