ماشین واقعی مستر بین/عکس ها

56565563

سایت دیلی میل در خبری به خودرو جدید بازیگر معروف طنز یعنی مستر بین اشاره کرد و نوشت: “مستربین” یک میلیونر است که خودرو های متفاوتی دارد. او سال گذشته نیز با وسیله نقلیه خود به یک درخت زد و خسارات زیادی به خودروی او وارد آمد.

او اکنون برای خرید با خودروی” اسکودا لوکس” به خیابان های لندن آمده است.

ماشین واقعی مستر بین

ماشین واقعی مستر بین

ماشین واقعی مستر بین

ماشین واقعی مستر بین

ماشین واقعی مستر بین

منبع:باشگاه خبرنگاران