مجید صالحی و مداح معروف در مکه/عکس

مجید صالحی و رضا هلالی در مکهnf00152535-1