مدل های چینی با ماسک بر صورت .

برگزاری نمایشگاه مد جواهرات چین برای مدلهای این کشور بسیار سخت و نفسگیر بود. این مدلها در هوای آلوده شهر نانجینگ چین مجور شدند روی صحنه اجرا با ماسکهای طبی رفت و آمد کنند. از آنجا که این نمایشگاه مد در فضای باز برگزار شده بود مانکنهای حاضر در این فشن شو مجبور به استفاده از ماسک های طبی شدند. حاضرین در این نمایشگاه نیز به خاطر آلودگی زیاد هوا از ماسک طبی استفاده کرده بودند. استفاده از ماسکهای بندی روی صورت مدل های زن در میان انبوه حجم طلا وجواهر تاثیر زیادی روی کیفیت این نمایشگاه داشت. این روزها آلودگی هوا در اکثر شهرهای کشورهای پرجمعیت جهان قربانی میگیرد و همین مسئله سبب استفاده ماسکهای طبی در این نمایشگاه بین المللی عنوان شده است. گفته میشود آلودگی هوا در این شهر به حدی زیاد بوده است که تنها تا شعاع 50 متری قابل رویت بوده است. از برگزاری این نمایشگاه با شرایط یاد شده در فضای باز انتقادات زیادی به عمل آمد.

.
.
.
.
.
.

 

.
.