هدیه عجیب دریا به این خانم+ عکس

اما برای اینکه تصاویر زیباتر بیفتند از عینک و تجهیزات شنا استفاده نکرد.همین امر باعث شد تا نمک دریا و فشار زیر آب چشمان او رو به این شکل در بیاورد.البته پزشکان به او قول داده اند بعد مدتی استراحت و شستشوی مداوم چشم ها با مایع شستشوی چشم آنها به حالت قبل خواهند بازگشت.

ndgp4mxtce04qwqden1

هدیه عجیب

 

 هدیه عجیب