وحشتناک ترین بیماری روی زمین/عکس(+18)

26i94uo3un3yxsfbytb6

 

این مرد به دلیل داشتن ظاهری بد به دور از اجتماع و حتی فراز از آن و در خلوت خود زندگی می کنند.