وقتی میمونها به جکوزی می روند/تصاویر دیدنی

 

 

 

در شمالی ترین نقطه کشور ژاپن در استان Nagano جاییکه در کوهستانهای آن منطقه 4 ماه از سال پوشیده از برف میباشد و دمای هوا بین -5 تا -15 درجه متغیر میباشد بهترین و گرمترین جاییکه این دسته از میمونها که با نام “میمون برفی” معروف هستند خواهند یافت، حوضچه های آب گرمی است که در آن قسمت از کوهستان یافت میباشد. در این فصل از سال این میمونها بیشتر وقت خود را در این حوضچه های آب گرم صرف میکنند.

meimon.vakonesh (4)

meimon.vakonesh (5) meimon.vakonesh (6) meimon.vakonesh (7) meimon.vakonesh (8) meimon.vakonesh (9) meimon.vakonesh meimon.vakonesh (1) meimon.vakonesh (2) meimon.vakonesh (3)