آزاده نامداری در کنسرت سیروان خسروی /عکس

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی خود نوشت:

امشب، ،کنسرت سیروان خسروی،….جای همه ی هواداران ایشون که میدونم خیلی زیادن خالی،،،،،

 آزاده نامداری در کنسرت سیروان خسروی