آیت‌الله جنتی در اروپا /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: در ۱۳۷۱شمسی آیت الله احمد جنتی به عنوان نماینده رهبری سفری به بوسنی و کرواسی داشت و با رهبر مسیحیان کاتولیک دیدار کرد.

•••

آیت‌الله جنتی در اروپا /تصاویر

آیت‌الله جنتی در اروپا

آیت‌الله جنتی در اروپا /تصاویر