اجرای یک تاتر با حجاب نامناسب زنان /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: تاتر خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از قتل میرزا تقی خان هم با حواشی روبه رو بود.این در حالیست که منتقدان برای حجاب زنان در اجرای تاتر قوانینی را به اجرا گذاشتند.

♥♥♥
اجرای یک تاتر با حجاب نامناسب زنان /تصاویر

اجرای تاتر با حجاب نامناسب زنان

اجرای یک تاتر با حجاب نامناسب زنان /تصاویر

اجرای تاتر با حجاب نامناسب زنان

اجرای یک تاتر با حجاب نامناسب زنان /تصاویر