احسان کرمی در کنار پدرش در جزیره زیبای کیش /عکس

احسان کرمی مجری موفق تلویزیون و رادیو ،به همراه پدش در جزیره کیش

احسان کرمی با اشتراک گذاری این عکس از خودش در کنار پدرش در جزیره کیش  ، نوشت:

سفر پدر و پسری کاری هم که باشه بازم خوشه خدا رو شکر

 ۱