اسب‌های زیبا در همایش جدید ناجا /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: پلیسان سوار بر اسب های زیبا در همایش جدید یگان ویژه ناجا.

اسب‌های زیبا در همایش جدید ناجا /تصاویر

پلیس‌های اسب‌سوار در ناجا

اسب‌های زیبا در همایش جدید ناجا /تصاویر