بارش باران در کربلای معلی /تصاویر

بارش باران در کربلای معلی هوای این شهر مقدس را بهاری و عطر مشام نوازی را در فضای بین الحرمین حاکم کرده است.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳