بانوی شیک‌پوش تهرانی کاندیدای مجلس شد /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: از دیگر حواشی این روزهای ثبت‌نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان حضور بانوی دیگر برای کاندیداتوری بود.

.

بانوی شیک‌پوش تهرانی کاندیدای مجلس شد /تصاویر

بانوی  تهرانی در مجلس

بانوی شیک‌پوش تهرانی کاندیدای مجلس شد /تصاویر

بانوی  تهرانی در مجلس

بانوی شیک‌پوش تهرانی کاندیدای مجلس شد /تصاویر