بهداد سلیمی و دخترش در مراسم بدرقه ورزشکاران /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی به المپیک ریو با حضور جمعی از ورزشکاران انجام شد. که بهداد سلیمی یکی از این ورزشکاران حاضر در این مراسم میباشد.

بهداد سلیمی و دخترش در مراسم بدرقه ورزشکاران /تصاویر

تصاویر بهداد سلیمی

بهداد سلیمی و دخترش در مراسم بدرقه ورزشکاران /تصاویر

تصاویر بهداد سلیمی و دخترش

بهداد سلیمی و دخترش در مراسم بدرقه ورزشکاران /تصاویر

تصاویر دختر بهداد سلیمی