به گل نشستن اتوبوس در ساحل بندر انزلی /تصاویر

یک اتوبوس گردشگران در حاشیه دریا و در بندرانزلی در میان شن‏‎های ساحلی فرو نشست. تلاش‏‎های راننده و مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس ثمری نداشت تا این‏‎که پس از چند ساعت در حوالی ظهر، اتوبوس با همکاری مأموران و خودروی امداد و نجات آتش نشانی بندرانزلی از آب بیرون کشیده شد.