تبلت حسن روحانی در نشست خبری /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: حسن روحانی  رییس جمهور کشورمان در 27 دی ماه  در نشست خبری حضور یافت و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. نکته جالب قرار گیری تبلتب با ظرافت زیاد بر روی میز رییس جمهور  بود تا پیام ها به ایشان انتقال داده شود.

•••

تبلت حسن روحانی در نشست خبری /عکس

تبلت حسن روحانی

تبلت حسن روحانی در نشست خبری /عکس