تصاویر دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

پرتال اجتماعی واکنش: دختران مسیحی سوریه در شهر حسکه گروهی چریکی از حزب اتحاد دموکراتیک تشکیل داده‌اند تا  با داعش بجنگند.

.

تصاویر دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

تصاویر دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

تصاویر دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش

تصاویر دختران زیبای مسیحی در جنگ با داعش