تصاویر زیبای دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها

پرتال اجتماعی واکنش: دختران زیادی در مرکز نگهداری از حیونات بی پناه و آسیب دیده مشغول هستند.در زیر تصاویر یکی از این دختران را در مرکز نگهداری وفا مشاهده می کنید که بدون هیچ گونه حمایتی از سوی دولت با جان و دل در این مراکز مشغول به کار هستند.

♥♥♥

تصاویر زیبای دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها

دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها

تصاویر زیبای دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها

دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها

تصاویر زیبای دختر تهرانی در مرکز نگهداری سگ‌ها