تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

پرتال اجتماعی واکنش: نکیسا نام دختری جوان است که در چالوس در خانواده ای پنج نفره متولد شده است و در همان شهر در رشته ریاضی تحصیل کرده و  در دانشگاه مشغول به تحصیل شده است .وی بعد از فوت پدرش برای کمک به معاش خانواده درس را رها کرده و به تهران مهاجرت کرد.در حال حاضر نکیسا با فروش گل در سطح شهر امرار معاش می کند.لازم به ذکر است نکیسا نام هنری است که وی برای خود انتخاب کرده است.

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران

تصاویر زیبا از دختر گل‌فروش در تهران