تفریح عجیب جوانان در عربستان /عکس

پرتال خبری واکنش: تفریح عجیب در بین جوانان عرب با شلیک گلوله زیر پای خود .

.

تفریح عجیب جوانان در عربستان /عکس

تفریح عجیب  جوانان عرب