تمامی مردان جهان به روایت تصویر

siK8Awzz_510

مردها هیچ وقت بزرگ نمی شن، فقط اسباب بازی هاشون گرون تر می شه!