تمرینات نفسگیر دختران در سوریه /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش: تمرینات سخت و فشرده دختران در گردان تکاورسوریه.این گردان حدود 800 نیرو دارد.

.

تمرینات نفسگیر دختران در سوریه /تصاویر

تمرینات نفسگیر دختران در ارتش سوریه

تمرینات نفسگیر دختران در سوریه /تصاویر