تیپ اسپرت هاشمی در خیابان /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: تیپ هاشمی ، وزیر بهداشت در حاشیه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز بدون دیابت.

عکس: وقتی هاشمی تیپ اسپرت می زند

عکس: وقتی هاشمی تیپ اسپرت می زند

عکس: وقتی هاشمی تیپ اسپرت می زند