حرکت قابل تحسین هواداران ایرانی /عکس

چند هوادار تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با امارات زباله های سکوهای ورزشگاه را جمع کردند.