حسن روحانی در لباس شخصی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: محسن رضایی در وب سایت شخصی اش عکسی با حسن روحانی منتشر کرده است که هر دو لباس شخصی به تن کرده اند. به نظر می رسد این عکس در اوایل دهه 70 عکاسی شده است.

روحانی