حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:اولین روز مسابقات اسکی روی آب انتخابی تیم ملی ایران در زوز پنجشنبه در پارک کیبل اسکی کیش برگزارشد. در این مسابقات 40 ورزشکار مرد و زن و در سه رده حضور داشتند.موسی قدمی یکی از بانیان و چهره شناخته شده اسکی روی آب و همچنین علیرضا نسیم واریانی از جمله پیشکسوتان بودند که در طول مسابقات، حرکات ورزشکاران شرکت کننده را زیر نظر داشتند و نکات لازم را به آنان و همچنین کمیته برگزاری گوشزد می کردند.

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

ورزشکاران زن ایرانی

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

دختران ورزشکار ایرانی

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

تصاویری از دختران ورزشکار

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

اسکیت روی آب

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

مسابقات اسکیت روی آب

حضور بانوان ایرانی در مسابقات اسکی روی آب /تصاویر

بانوان ایرانی ورزشکار