حضور پدر مرتضی پاشایی در مراسم یادبود حبیب /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:حضور پدر مرتضی پاشایی در مراسم هفتمین روز درگذشت حبیب محبیان

حضور پدر مرتضی پاشایی در مراسم یادبود حبیب /تصاویر

پدر مرتضی پاشایی در مراسم حبیب

حضور پدر مرتضی پاشایی در مراسم یادبود حبیب /تصاویر

پدر خواننده پاپ در مراسم یادبود حبیب