خواستگاری دختر ایرانی از علیرضا حقیقی در استرالیا /عکس

?Will Alireza Marry Me

علیرضا با من ازدواج میکنی؟

یک دختر هوادار تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا ، در حاشیه مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ ، با نوشتن این جمله روی پرچم تیم ملی ایران از علیرضا حقیقی درخواست ازدواج کرد

 تقاضای ازدواج دختر هوادار تیم ملی دراسترالیا از حقیقی

تقاضای ازدواج دختر هوادار تیم ملی دراسترالیا از حقیقی