خواننده لس‌آنجلسی چادر به سر /عکس

عکس ذیل خواننده زن ایرانی (نام مستعار حمیرا) قبل از خارج شدن از کشور میباشد .

.